YÖNETİM

YÖNETİM

  Yönetim Kurulu Asil Gül KOÇLAR ORAL Alpin KÖKNEL YENER Şule Filiz AKŞİT Gülten MANİOĞLU Nurgün TAMER BAYAZIT   Yönetim Kurulu Yedek Mine DİNCER Neşe GANİÇ SAĞLAM Aslıhan ÜNLÜ TAVİL H. Almıla BÜYÜKTAŞKIN Mustafa ÖZGÜNLER   Denetim Kurulu Asil Nil TÜRKERİ Murat ÇAKAN M. Cem ALTUN   Denetim Kurulu Yedek Oğuz BAYAZIT Göksel ORAL NuriHakkında daha fazlasını oku YÖNETİM[…]

AMAÇLAR

AMAÇLAR

Bir bilim dalı olan yapı fiziğinin; Isı, Işık, Ses, Su, Yangın, Enerji gibi çeşitli konularında ülke kalkınmasını, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik akademik ve teknolojik çalışmaları desteklemek, ekonomik, ekolojik ve sürdürülebilir mimari çevrelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak,   Yukarıda belirtilmiş konulara eğilmiş bulunan araştırmacılar arasında iletişimi sağlayarak bilimsel çalışmaların etkinliğini artırmak, dokümantasyon ve enformasyon sağlamak, yürütmek,Hakkında daha fazlasını oku AMAÇLAR[…]

VİZYON ve MİSYON

VİZYON ve MİSYON

Yapı Fiziği Derneği’nin vizyonu ulusal ve uluslararası platformda Yapı Fiziği alanının gelişimine katkı sağlayan bir oluşum olarak gelişmesini sürdürmektir. Yapı Fiziği Derneği’nin misyonu her ölçekte sağlıklı, enerji etkin ve sürdürülebilir çevre yaratabilmek için, ısı, ışık, ses, yangın gibi yapma çevre denetim sistemleri, ısıtma – havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, yangın güvenliği, gibi yapı servis sistemleri, enerji denetimi,Hakkında daha fazlasını oku VİZYON ve MİSYON[…]

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Günümüzde her alanda olduğu gibi sağlıklı konforlu yapma çevre tasarlama görevini üstlenen mimarlık ve mühendislik alanında da uzmanlaşmaya olan gereksinim giderek artmakta, istenilen nitelikte yapma çevreyi yaratabilmek için yapı fiziği konuları mimarlık ve mühendislik alanında köşe taşı görevini görmektedir. Yaşadığımız çevre problemleri karşısında gereksinmeler kullanıcı tarafından yapıda yer alacak eylemlerin özelliklerine, insanların fiziksel, sosyolojik veHakkında daha fazlasını oku HAKKIMIZDA[…]