HAKKIMIZDA

Günümüzde her alanda olduğu gibi sağlıklı konforlu yapma çevre tasarlama görevini üstlenen mimarlık ve mühendislik alanında da uzmanlaşmaya olan gereksinim giderek artmakta, istenilen nitelikte yapma çevreyi yaratabilmek için yapı fiziği konuları mimarlık ve mühendislik alanında köşe taşı görevini görmektedir. Yaşadığımız çevre problemleri karşısında gereksinmeler kullanıcı tarafından yapıda yer alacak eylemlerin özelliklerine, insanların fiziksel, sosyolojik ve psikolojik gereksinmelerine, enerji ve kaynakların sınır değerlerine bağlı olarak ortaya konmaktadır. Gereksinme ve olanakların tanımladığı pek çok çözüm olabilir. Gereksinme ve olanaklar sağlanabilecek tüm çözüm alternatifleri için gerçekleştirilmesi gereken şartlardır ve geçerli çözümleri sağlayan sınırı tanımlayabilir. Bu noktada tasarımcı ve yapımcıya düşen görev eldeki olanaklarla gereksinmelerin tanımladığı sınır içinde kalan bir fiziksel çevre tasarlamayı başarmaktır.

Fiziksel çevrenin karmaşıklığının artışı bu çevreyi yaratacak veya geliştirecek tasarımcının diğer alanlardaki uzmanlarla doğru bir bilgi alışverişinde bulunmasını gerektirir Bu bilgi alışverişi özellikle günümüzde mimar ve mühendislerin en önemli görevlerinden biri olan sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması için zorunludur. Küreselleşen dünyada yaşamı tehdit etmeye başlayan çevre ve enerji sorunları

karşısında, enerji etkin sürdürülebilir çevre tasarlama ve gerçekleştirme konusunda yeni açılımlara yönelmeyi gerekli kılmıştır. Bu yönelim mimarlar ve mühendisler ile yapma çevre arasında sürdürülebilirlik çerçevesinde ortak bir dil geliştirmede çok önemli yeri olan yapı fiziği alanında çalışanların resmi bir organizasyon altında bir arada olmasının benimsenmesine ve Yapı Fiziği Derneği’nin kurulmasına ivme kazandırmıştır.

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Çalışma grubu tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Yapı Fiziği Kongresi sürecinde toplantı yapan IABP (International Association of Building Physics) Yönetim Kurulu, Ulusal Yapı Fiziği Derneklerinin kurulmasını öne sürerek bu konunun geliştirilmesine çok olumlu bakmıştır. Bu bakış açısı ve konunun öneminden hareketle Yapı Fiziği Derneği, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Çalışma grubu üyeleri tarafından kurulmuştur. Başka birimlerden katılımlarla gelişen Yapı Fiziği Derneği, Türkiye’de önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak olan Yapı Fiziği konusunda bilimsel çalışmalar yapmaya, sektörle işbirliği içinde konu alanındaki sorunlara çözüm üretmeye,uluslararası işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Genel içinde yayınlandı