KONGRE PROGRAMI

 

3. ULUSAL YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRE KONTROLÜ KONGRESİ
10 MAYIS 2018 PERŞEMBE
9.30-10.00 KAYIT
10.00-11.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
11.00-11.15 KAHVE ARASI
I. OTURUM / OTURUM BAŞKANI: Gül KOÇLAR ORAL

 

11.15-11.30 Dilara DEMİR, Nurgün TAMER BAYAZIT Mimarlık Eğitiminde İşitsel Çevre Tasarımı İçin Bir Ders Önerisi Yaklaşımı
11.30-11.45 Ahmet Bircan ATMACA,

Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ,  Rengin ÜNVER,

Gülay ZORER GEDİK

Eğitim Binalarında İşitsel, Görsel ve Isıl Konfor Açısından Yapı Kabuğu Değerlendirmesi: Bir Ortaöğretim Okulu Örneği
11.45-12.00 Fazıla DUYAN,

Rengin ÜNVER

Aydınlatmanın Renk Tasarımındaki Rolü Ve Yaşam Odası Renk Tercihine Etkisi
12.00-12.15 TARTIŞMA
12.15-12.30 SEKTÖR SUNUMU: NURUS
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
II. OTURUM / OTURUM BAŞKANI: Gülten MANİOĞLU

 

13.30-13.45 Suzi Dilara MANGAN, Gül KOÇLAR ORAL İklim Değişikliği Çerçevesinde Yerleşme Dokularının Bina Enerji Performansı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
13.45-14.00 Asgar AKBAROV, Ahmet BİLER Alüminyum Cephe Detayında Bisco, Frame Ve Swflow Yazılımları Kullanılarak Isıl Performansın Karşılaştırılması
14.00-14.15 Yiğit YILMAZ, Gül KOÇLAR ORAL Enerji Modeli Kalibrasyonu İçin Bir Yaklaşım

 

14.15-14.30 İlker KARADAĞ, Nuri SERTESER Rüzgar-Yapı Etkileşiminin Ön Tasarım Aşamasında Tahminine Yönelik Bir Algoritma
14.30-14.45 TARTIŞMA
14.45-15.00 SEKTÖR SUNUMU: İZOCAM
15.00-15.15 KAHVE ARASI
III. OTURUM / OTURUM BAŞKANI: Rengin ÜNVER

 

15.15-15.30 Pınar ÇAVUŞOĞLU, Leyla DOKUZER ÖZTÜRK Tarihi Camilerde Cephe Aydınlatması – Üsküdar Mihrimah Sultan Camii Örneği

 

15.30-15.45 Ebru ÖZLÜ

 

Daha İyi Bir Öğrenme Ortami İçin “Aydinlatma”
15.45-16.00 Z. Aybike KILIÇ, Alpin KÖKNEL YENER Konut Mekanlarında Cephe Açıklıklarına Bağlı Günışığı Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma
16.00-16.15 Gökçe ERDEMİR, Alpin KÖKNEL YENER Binalarda Günışığı Performansı

Değerlendirmesine İlişkin Bir Çalışma

16.15-16.30 Simay ATAKÖY, Rengin ÜNVER Camilerde Doğal Aydınlatma Düzenleri Üzerine Bir Araştırma
16.30-16.45 TARTIŞMA

 

11 MAYIS 2018 CUMA
I. OTURUM / OTURUM BAŞKANI: Sevtap YILMAZ

 

09.15-09.30 Konca ŞAHER Yemekhanelerde Akustik Konfor Değerlendirmesi – Bir Örnek Çalışma
09.30-09.45 Duygu ÖZEL, Sevtap YILMAZ

 

Mimaride Kullanılan Dokunmamış Malzemelerin Ses Yutuculuğunun Empedans Tüpü İle Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi
09.45-10.00 Merve GÖZÜTOK, Mehmet Nuri İLGÜREL Stadyumlarda Uygun Akustik Ortamın Oluşturulmasında Kanopi Etkisinin Simülasyon Yöntemiyle İncelenmesi
10.00-10.15 Korhan DEMİR, Şeyma DURAK, Yusuf YILDIZ Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina Uygulamalarında Karşılaşılan Engel Ve Zorluklara Genel Bir Bakış

 

10.15-10.30 TARTIŞMA
10.30-10.45 SEKTÖR SUNUMU: ÇUHADAROĞLU
10.45-11.00 KAHVE ARASI
II. OTURUM / OTURUM BAŞKANI: A. Zerrin YILMAZ

 

11.00-11.15 Eren BAŞTANOĞLU, Şule Filiz AKŞİT LEED Yeşil Bina Sertifika Sistemi Uygulamalarının Enerji Açısından Değerlendirilmesi: Avrupa Ve Türkiye
11.15-11.30 Seda KAÇEL, Rengin ÜNVER, Alpin KÖKNEL YENER Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinde Kullanılan Doğal Aydınlatma Kriterleri
11.30-11.45 Nuri SERTESER, Gökçe ARPACI Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinde Yangından Korunma
11.45-12.00 Eda KÖSE, Gülten MANİOĞLU

 

Konutlarda Isıtma Enerjisi Maliyetinin Daireler Arasında Dengeli Dağılımı Açısından Faz Değiştiren Malzemelerin Uygulandığı Bina Kabuğu Performansının Değerlendirilmesi
12.00-12.15 İlknur KÜKDAMAR, Türkan GÖKSAL ÖZBALTA Bina Kabuğunda Yenilikçi Yaklaşımlar – Fotobiyoreaktör Cepheler
12.15-12.30 TARTIŞMA
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
III. OTURUM / OTURUM BAŞKANI: Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL

 

13.30-13.45 Hasan Efe ÖZDEMİR, Mustafa ÖZGÜNLER Cephe Sistemlerinde Yangın Örnekleri ve Alınabilecek Önlemler
13.45-14.00 Furkan ERUÇAR, Nuri SERTESER Engelli Bina Kullanıcılarının Olası Yangın Durumunda Tahliye Olanakları
14.00-14.15 İlker İBİK Yüksek Binalarda Yangın Güvenlik Mühendisliği Uygulamaları
14.15-14.30 Ayşe ŞAHİN, Fatih YAZICIOĞLU Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Uygulamaları ve Yönetmelikte Enerji Etkinliğinin Yeri
14.30-14.45 TARTIŞMA
14.45-15.00 SEKTÖR SUNUMU: EFECTİS ERA
15.00-15.15 KAHVE ARASI
IV. OTURUM / OTURUM BAŞKANI: Alpin KÖKNEL YENER
15.15-15.30 Mine KOYAZ, Aslıhan Ünlü TAVİL Uyum Gösteren Cephe Teknolojilerinin Farklı İklimlerde Kullanılabilirliğine İlişkin Bir İnceleme
15.30-15.45 Melis EKİZCE CAN, Gülten MANİOĞLU Sıcak – Kuru İklim Bölgelerinde Bina Kabuğu Isıl Performansının Yaz Konfor Koşulları Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
15.45-16.00 Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL Mevcut Konut Binalarında Enerji Verimliliği Potansiyelinin Anahtar Faktörü: Kullanıcı Davranışı
16.00-16.15 İdil ERDEMİR KOCAGİL, Gül KOÇLAR ORAL Kentsel Geometri – Bina Enerji Performansı Etkileşimi: Kurtuluş Örneği

 

16.15-16.30 Halit BEYAZTAŞ, Gül KOÇLAR ORAL Çatı ve Cephelerde Uygulanan Güneş Panellerinden Üretilen Enerjinin Kentsel Doku Ve Bina Tipolojisi Bağlamında İncelenmesi
16.30-16.45 TARTIŞMA
16.45-17.15 KAPANIŞ KONUŞMASI