VİZYON ve MİSYON

Yapı Fiziği Derneği’nin vizyonu ulusal ve uluslararası platformda Yapı Fiziği alanının gelişimine katkı sağlayan bir oluşum olarak gelişmesini sürdürmektir.

Yapı Fiziği Derneği’nin misyonu her ölçekte sağlıklı, enerji etkin ve sürdürülebilir çevre yaratabilmek için, ısı, ışık, ses, yangın gibi yapma çevre denetim sistemleri, ısıtma – havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, yangın güvenliği, gibi yapı servis sistemleri, enerji denetimi, sürdürülebilirlik ve kalite, alternatif enerji kaynakları, iç ve dış çevrede yaşam kalitesi, ısı, su ve nem yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı konularında bilimsel çalışmalar uygulama çalışmaları yapmak, bu alana ilişkin olarak ülkemiz için uygun yöntem, teknik ve yasal sınırlamaların oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak, sektörle işbirliği yaparak yeni gelişmeler sağlayacak etkinliklerini sürdürmektir.

Genel içinde yayınlandı