Yapı Fiziği Derneği Hakkında
AMAÇLAR
Bir bilim dalı olan yapı fiziğinin; Isı, Işık, Ses, Su, Yangın, Enerji gibi çeşitli konularında ülke kalkınmasını, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik akademik ve teknolojik çalışmaları desteklemek, ekonomik, ekolojik ve sürdürülebilir mimari çevrelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak,
VİZYON VE MİSYON
Yapı Fiziği Derneği’nin vizyonu ulusal ve uluslararası platformda Yapı Fiziği alanının gelişimine katkı sağlayan bir oluşum olarak gelişmesini sürdürmektir.

4.ULUSAL YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRE KONTROLÜ KONGRESİ

Önemli Tarihler
Bildiri ve özet son gönderim tarihi: 29 Aralık 2023
Özet kabul duyurusu: 15 Ocak 2024
Tam metin son gönderim tarihi: 5 Nisan 2024

 

Neden İTÜ Taşkışla Kampüsü?

İTÜ Taşkışla Kampüsü, gözalıcı tarihi binası ve merkezi konumu ile ön plana çıkmaktadır. İstanbul’un en önemli üniversite kampüslerinden biri olan Taşkışla kampüsü, kongre katılımcılarına sadece eğitim ve bilgi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda tarihi ve mimari güzellikleriyle de büyüleyici bir deneyim sunacaktır.Yerleşke, İngiliz mimar Williams James Smith ve yardımcısı Osmanlı kalfa İstefan tarafından 1846-1852 yılları arasında, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıbbiye) için hastane olarak yapılmıştır.

Detaylı bilgi için kongre sayfasını ziyaret edin.
Özetleri kabul edilen yazarlarımızın tam metinlerini 5 Nisan 2024 tarihine kadar yapifizigidernegi@gmail.com e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.
Duyurular

 4. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi

Tema “İklimle uyumlu, yaşanabilir yapma çevre tasarımı: dijitalleşme ve güncel

Devamı

Mimarlık ve Yangın Sempozyumu

Mimarlık ve Yangın Sempozyumu

10 May

3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi

Günümüzde, istenilen nitelikte yapma çevreyi yaratabilmek için; ısı, ışık,

2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi

Küreselleşen dünya ve çevre problemleri karşısında, yapma çevre

Yönetim
Prof. Dr. Gül Koçlar Oral

Başkan

  Prof. Dr. Alpin Köknel Yener

  Başkan Yardımcısı

   Doç. Dr. Tarık Serhat Bozkurt

   Genel Sekreter

    Doç. Dr. Şule Filiz Akşit

    Sayman

     Doç. Dr. Gülten Manioğlu

     Üye