Yapı Fiziği Derneği Hakkında
AMAÇLAR
Bir bilim dalı olan yapı fiziğinin; Isı, Işık, Ses, Su, Yangın, Enerji gibi çeşitli konularında ülke kalkınmasını, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik akademik ve teknolojik çalışmaları desteklemek, ekonomik, ekolojik ve sürdürülebilir mimari çevrelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
VİZYON VE MİSYON
Yapı Fiziği Derneği’nin vizyonu ulusal ve uluslararası platformda Yapı Fiziği alanının gelişimine katkı sağlayan bir oluşum olarak gelişmesini sürdürmektir.
Duyurular

 4. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi

Tema “İklimle uyumlu, yaşanabilir yapma çevre tasarımı: dijitalleşme ve güncel

Devamı

Mimarlık ve Yangın Sempozyumu

Mimarlık ve Yangın Sempozyumu

10 May

3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi

Günümüzde, istenilen nitelikte yapma çevreyi yaratabilmek için; ısı, ışık,

2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi

Küreselleşen dünya ve çevre problemleri karşısında, yapma çevre

Yönetim
Doç. Dr. Nuri Serteser

Başkan

  Doç. Dr. Şule Filiz Akşit

  Başkan Yardımcısı

   Dr. Feride Şener Yılmaz

   Genel Sekreter

    Araş. Gör. Zehra Aybike Kılıç

    Sayman

     Doç. Dr. Tarık Serhat Bozkurt

     Üye